Hakkımızda

Hakkımızda

Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.” Bu kapsamda kişinin fiziksel sağlığı, ruhsal sağlığı ve sosyal sağlığı bir bütün olarak ele alınmak durumundadır.

Günümüzde büyük ölçüde kronik sorunlar ile uğraşmaktayız ve kronik sorunları hastalık olmaktan çok bir süreç olarak ele almak daha doğrudur. Bu durumda da bir hastalığın tedavisinden çok, bir sürecin yönetimi sözkonusudur.

İster hipertansiyon olsun, ister şeker hastalığı, isterse koroner kalp hastalığı, kronik ritm bozuklukları veya kolesterol yüksekliği; bu sorunların tümü birbirleriyle şu veya bu şekilde ilişkilidir. Bu sorunların tümü herhangi bir belirti vermeden önce uzun süre sessiz ama tesbit edilebilir şekilde bulunur ve genellikle de herhangi bir belirti vermeleri durumunda artık bazı şeyleri düzeltmek zorlaşır.

Kişinin bu sorunlarını sadece fiziksel olarak ele almak hem tanı koymak, hem de soraki sürecin yönetimi açısından yetersizdir. İnsanı fiziksel, psikolojik ve sosyal altyapısıyla ele almak gerekir. Sadece mevcut sorunu çözmek yetmez, yeni olabilecek sorunları önlemek ve geçmiş sorunların yarattığı hasarları da olabildiğince ve çok boyutlu olarak düzeltmek gerekir.

İnsanı fiziksel, psikolojik ve sosyal yapısıyla bir bütün olarak ele alıp risklerini saptama ve yaşam düzenini bütünsel olarak proaktif şekilde yönetme kavramına “Bütüncül Tıp” adı verilmektedir. Bütüncül tıp uygulamaları da ancak bütüncül tıbba oryante hekim ve merkezlerce gerçekleştirilebilir.

Prof. Dr. Nevrez Koylan
Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı