Dr. Mehmet Gökhan Kara

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum, 1997-2003 yılları arasında tıp eğitimimi tamamlayarak. İstanbul’da Acil Servis, birinci basamak sağlık ve koruyucu hekimlik alanlarında çalıştım. Şu aktif olarak aile hekimliği yapmaya ve mesleki sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaya devam ediyorum.

2013 yılında ekip arkadaşlarımla birlikte İKON KONGRESİ markasını oluşturdum ve ilki de dahil olmak üzere 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında kongre başkanlığı, kongre sekreterliği görevlerinde bulundum. 2018 yılından itibaren ise yeni bir marka oluşturarak multidisipliner tıp kongresi TÜBİKON KONGRESİ organizasyonu kongre başkanı ve genel sekreteri unvanlarıyla 2023 yılına kadar devam ettirdim.

Türkiye’de ilk kez aile hekimlerine yönelik basılı yayınlanan Aile Hekimlerinin Sesi Gazetesini çıkardım ve 2014 yılından itibaren 3 yıl boyunca editör ve koordinatörlüğünü üstlendim. Gazeteyi basılı olarak ülke genelinde 5 bin ayrı aile sağlığı  hekimlere ulaşmasını sağladım.

2016 yılında hızla artan dijital gelişime uyum sağlayarak ASM’de 30 Dakika tıbbi eğitim platformunu kurdum. Türkiye’de ilk dijital kongre, seminer toplantıları bu şekilde başlamış oldu. 2018 yılında dijital platformların zirveye taşıyacak olan ÖĞLEN ÖĞREN TV markasını oluşturarak sektördeki en çok izlenen ve reyting alan kanalımız halen yayınlarına devam ediyor. Burada kısa zamanda 1000 üzerinde dijital yayın gerçekleştirerek sektörde kırılması güç bir rekora da imza attık ve sağlam güçlün bir dijital veri kütüphanesi oluşturduk. Yine aynı yıl içerisinde Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonları (AHEF) çatısı altında AHEF AKADEMİ dijital markasını da kurarak bu dijital platformun da ilk 6 ay boyunca yayınlarını ÖĞLEN ÖĞREN TV ile birlikte eş zamanlı yapılması için destekte bulundum.

Halen Aile Hekimliği ve Koruyucu Hekimlik Tıp Derneği (AKORT) ‘nin kurucu başkanlığını görevini üstleniyorum. Kurucu üyeleri arasında bulunduğum Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği ‘nin Genel Sekreteri,  Farmakogenetik ve Bireyselleştirilmiş Tıp Derneği ve Köken Tıbbı Derneği’nin de yönetim kurulunda bulunuyorum.

Aynı zamanda İstanbul Tabip Odası ve Ateroskleroz Derneği üyesiyim. 

0 Comments