TÜBİKON Kongresi

24 Ekim 2023
Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği

Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği olarak koruyucu hekimliği önemsiyor ve bu alanda çalışmalar yapıp, toplum ve tıp yararına projeler üretmeye gayret ediyoruz. Yine bu gerekçeyle sahada aktif olarak çalışan, başta Aile Hekimleri olmak üzere, Acil Servis Hekimleri, İş Yeri Hekimleri, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı ve Çocuk hastalıkları uzmanı hekimlerimiz ile Türkiye Birinci Basamak Hekimleri Kongresi (TÜBİKON 2019) çatısı altında toplanıp, Koruyucu Hekimliğe farklı açılardan bakmak ve fikir edinebilmek için bir araya gelmek istiyoruz.

Sağlığın koruyucu hekimlik ve ayaktan teşhis ve tedavi yükünü karşılayan biz birinci basamak hekimleri, bu kongre sayesinde hem bilgilerimizi güncelleyecek hem de paydaşlar arasında ki iş birliğini güçlendireceğiz.

Bu kongre ile alınan bilgiler eşliğinde;
İş Yeri Hekimleri çalıştığı alan ile ilgili hastalıklar ve meslek hastalıkları hakkındaki bilgilerine yeni bilgiler ekleyeceklerdir.
Acil Hekimleri, ayaktan teşhis ve tedavi vermeye çalışırken kendilerine en kısa sürede rehberlik edecek spot bilgiler edineceklerdir.
Aile Hekimleri, bireysel koruyucu hekimliğin yanında periyodik sağlık muayenesi, kronik hastalıklarla baş edebilme, hastalıkları yönetebilme gibi konularda bilgilerini yenileyebileceklerdir.
Koruyucu hekimliğe gönül veren uzman hekimler ise birinci basamak pratiğinde sağlık işleyişini gözlemleme ve sahada yaşadıkları tecrübeleri paylaşma fırsatı yakalayacaktır.
Tıp camiasının koruyucu hekimliği tüm paydaşlarının bir arada olduğu bu bilimsel içeriği zengin kongreye katılımlarınız bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımızla,

Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği